About Us
Tentang Kami


GZ SMART RESOURCES is a leading company headquartered in Melaka, Malaysia. With a strong focus on providing comprehensive solutions in the field of security and technology, we specialize in offering a wide range of services including CCTV installation, security systems, partitioning for offices and shops, renovation works, alarm systems, door access control, fingerprint authentication, electrical wiring, and networking systems.


GZ SMART RESOURCES ialah syarikat terkemuka yang berpusat di Melaka, Malaysia. Syarikat kami menyediakan penyelesaian yang komprehensif dalam bidang keselamatan dan teknologi. Kami menawarkan pelbagai perkhidmatan termasuk pemasangan CCTV, sistem keselamatan, pembahagian untuk pejabat dan kedai, kerja-kerja pengubahsuaian, sistem penggera, kawalan akses pintu, pengesahan cap jari , pendawaian elektrik dan sistem rangkaian.Why Choose Us
Kenapa Pilih Kami


Professional Technician
Juruteknik Profesional


High Quality Camera
Kamera Berkualiti Tinggi


Quick Progress
Kemajuan Pantas


Cost-Effective Service
Perkhidmatan yang Kos Berkesan


Reputable Company
Syarikat Ternama